Deze inhoud is vertaald door een software

_SHIPPEO_GDPR-01.png

GDPR-naleving

Elk project voor zichtbaarheid in real time in de vrachtvervoersector is afhankelijk van de verwerking van persoonsgegevens.

In het kader van de dienstverlening verzamelt Shippeo identificatiegegevens (namen, zakelijke e-mailadressen en telefoonnummers), locatiegegevens (waaronder GPS-positie, transportordergebeurtenissen) en verkeersgegevens die noodzakelijk zijn voor de goede werking van haar diensten.

Shippeo heeft de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens van klanten en vervoerders tot haar voornaamste zorg gemaakt. Het omvat persoonlijke gegevens, dus naleving van de toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is een belangrijk punt voor Shippeo.

Als u meer wilt weten over het strikte kader van Shippeo, klik dan op de volgende link: Shippeo en GDPR.

Shippeo verbindt zich ertoe de verwerking van persoonsgegevens te beperken tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de levering van haar diensten. GPS-posities worden alleen gedurende een bepaalde verzamelperiode verzameld.

Indien u meer wenst te weten te komen over de verwerking van gegevens door Shippeo, kunt u ons raadplegen:

  • Privacybeleid (Van toepassing op elke persoon die onze website bezoekt).
  • Gebruiksvoorwaarden (Van toepassing op elke gebruiker van onze diensten).
    • #In artikel 7 worden het gebruik van gegevens, de voorwaarden voor het hosten van gegevens, het gebruik van gegevens door de verschillende betrokken partijen en de bescherming van persoonsgegevens omschreven.
    • #8.2 definieert een geheimhoudingsplicht voor Shippeo en elke gebruiker van deze dienst.

Naast deze documentatie sluit Shippeo met elke klant een specifieke gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) af.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0